Hoe komt U te weten of een arts staat ingeschreven als bijvoorbeeld plastisch chirurg?

In Nederland bestaat het orgaan RIBIZ. Dit staat voor Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren In de Zorg. RIBIZ verzorgt namens het ministerie van VWS de inschrijving van zorgverleners in het BIG-register. (BIG verwijst naar de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Ik moet ook opzoeken wat de afkortingen betekenen maar het komt erop neer dat een geregistreerd arts in het BIG register aan de wettelijke regels voldoet om zijn vak uit te oefenen. Op deze wijze kunt u nagaan of de arts die u bezoekt ook daadwerkelijk (in mijn situatie) plastisch chirurg is of niet (zie ook veelgestelde vragen).

In onderstaand voorbeeld vindt u mijn registratie nummer, dit kunt u invoeren op de site http://www.ribiz.nl/zoeken en aldus controleren of mijn registratie klopt.
 
Copyright rp.noordanus
 
 
1 augustus 2015